فوتورئالیسم و در پى آن‌ هایپررئالیسم دو سبک نقاشى و مجسمه‌سازى هستند که از دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادى طرفداران بسیارى پیدا کردند. این سبک‌ها هرچند به نظر شبیه هستند و با تکنیک‌های یکسان کار می‌شوند، اما تفاوت‌هایى در محتوا با یکدیگر دارند. در ادامه با این دو سبک هنری بیشتر آشنا می‌شوید.