وسایل و ابزار عکاسی بسیار وسوسه‌انگیز هستند و میل به خریدن را در عکاس تازه‌کار یا حرفه‌ای تحریک می‌کنند اما چیزهایی هستند که بر خلاف ظاهر کارآمد و جذابشان، هیچ نفعی به شما و کارتان نمی‌رسانند. ترجیح نمی‌دهید به جای هدر دادن پول بابت ابزاری که آنها را به گوشه‌ای خواهید انداخت پولتان را پس‌انداز یا صرف خرید چیز بهتری بکنید؟ پس پیش از آنکه برای خرید تصمیم بگیرید این ۵ ابزار عکاسی به درد نخور را بشناسید.